Giraf og ulvesprog

“Giraf og Ulvesprog”


Målgruppe: Alder fra 20 år – ?


Girafsproget er et ikke voldeligt sprog og et godt redskab til at løse konflikter på en fredelig måde. Udgangspunktet er gensidig respekt og accept for egne og andres følelser og behov. Ulvesproget er det voldelige sprog, der uværgligt vil give anledning til, at modtageren føler sig angrebet og 2 tager kampen op ”


På kurset bliver der sat fokus på kritik, bebrejdelser, fordømmelser, kropssprog og krav. Vores tilbøjelighed til at blande tanker, følelser og vurderinger/egne erfaringer sammen kan forværre situationen og lukke af for dialogen.


Indsigter og øvelser i de enkelte sprog vil give deltageren et kommunikationsredskab, der kan anvendes på jobbet, i hjemmet, i skolen, i børneopdragelse etc.


Forudsætning: Mand som kvinde – ung som gammel.


“Indsigt/dybere forståelse”


Målgruppen: Alder fra 18 år – ?


I den Universelle verden er der ingen tid … og hvorfor så det? Hvad er ånder og hvordan kommer vi i kontakt med dem? Du vil få en dyb indsigt i denne mystiske verden ved bl.a. personlige oplevelser, der kan forklares – de fleste . Vi kender jo alle det der med, at vi godt ved, når noget sker…