Firmarådgivning

EN UDFORDRING TIL DIN LEDER OG TIL DIG DER HAR MEDARBEJDERE !
TRIVSEL PÅ ARBEJDS PLADSEN ER VIGTIGT FOR HELHEDEN. TØR DU HYRE MIG?
– TØR JEG TAGE UDFORDRINGEN OP

PROBLEM KNUSER EFFEKTEN
Tilfredse medarbejdere/ledere = PRODUKTIVITET. Jeg har gennem mange år arbejdet med projekt orienterede opgaver. Dels som problemknuser men også i større sammenhænge, hvor kreativ tankegang og smittende entusiasme har været det primære.

NYTÆNKNING er en mangel vare der kræver MOD – er I et firma, der vil satse og derved opnå fællesskabets sejrrige ånd?

TØR DU? – TØR JEG !

Projektleder uddannelsen kan ” lægges til ” mine evner/erfaringer – hvilket giver mig gode forudsætninger for at “se ind” i strukturen hos det enkelte firma. Uanset om det er enkeltmands firma eller om der flere hundrede ansatte.

Behovs afdækning : Måske er det et kursus, der skal sættes sammen – eller et foredrag som kan ” rykke noget” hos dig/Jer – mulighederne er mange. Kom frit frem og fortæl mig, hvor meget PIFT i dit firma, du ønsker.

Kurser kan sættes sammen udfra behov som f.eks. nedenstående:
Projektleder rådgivning/medarbejder
Personligt og fagligt at kunne fungere som projektleder eller medarbejder i et team.

Med baggrund i en opgavebeskrivelse definere og opstille mål og udlede de relevante krav til projektgruppens personlige og faglige kompetencer.

Værkstøjer til projektlederen til at lede, delegere og følge op. Sikre at opgaven bliver løst i samspil med medarbejderen og omverdenen.

Mål- og visionsformulering
Formulere og vurdere en ide eller en vision. Gennem strategisk ledelse og planlægning at kunne operationalisere en ide eller vision og gennemføre den via en generel fasemodel.

Projektorganisation
At se på de organisatoriske og personlige forudsætninger, der skal være opfyldt, for at virksomheden kan arbejde projektorienteret.

Mødeledelse og præsentations­teknik, hvor projektlederen kan styre møder og gennem præsentationsteknik præsentere og kommunikere omkring projektarbejdet og sikre, at alle implicerede ”er med”.

Teamorganisation og teambuilding hvor projektlederen er stand til at fungere bedst muligt i samarbejdet med andre samt at sikre, at teamet som helhed fungerer.

Merkantilt kendskab
Salgs- og markedsføringens principper set i nytænkningens indgangsvinkel.
Etik og moral – “Hvordan påvirker det mig”?
Hvad er mit reelle ansvar for gennemførelsen?

Et kik bagom medarbejderen
Har dit firma f.eks. for meget sygdom blandt medarbejderne – kan du ikke finde årsagen?
Eller er der enkelt personer, der fra tid til anden er sygemeldte i lange perioder? Jeg finder årsagssammenhængen og giver redskaber til løsninger.

Du vælger, om du vil gøre brug af mine evner – OGSÅ selvom det er nytænkning på et højt plan.

Et udpluk af mine kurser/foredrag:

Kursus No. 8 – Projektleder rådgivning – ”Hvordan opnår jeg mindre stress?”
Personligt og fagligt at kunne fungere som projektlederen der har en smittende entusiasme og positiv tankeform. Med baggrund i en opgavebeskrivelse definere og opstille mål og udlede de relevante krav til projektgruppens personlige og faglige kompetencer. Hente energi og overskud til at lede, delegere og følge op – sikre at opgaven bliver løst i samspil med omverdenen. Træning/Indsigt i Synergieffekten.

Kursus No. 9 – Mål -og visionsformulering – ”Hvordan kommunikerer jeg ud til omverdenen?”
Formulerer og vurdere en ide eller en vision. Gennem strategisk ledelse og planlægning at kunne operationalisere en ide eller vision og gennemføre den via en generel fasemodel. At opnå en aktivt lyttende “modtager”.

Kursus No. 10 – Projektorganisation – ”Hvordan bevarer jeg overblikket?”
At se på de organisatoriske og personlige forudsætninger, der skal være opfyldt, for at virksomheden kan arbejde projektorienteret. Det være sig den enkelte leder og ansvarlige som medarbejderen.

Kursus No. 11 – Mødeledelse og præsentations­teknik – ”Få styr på dit kropssprog”
Hvor projektlederen kan styre møder og gennem præsentationsteknik præsentere og kommunikere omkring projektarbejdet og sikre, at alle implicerede ”er med”. Dette foregår blandt andet ved såkaldt “spejling” af eget kropssprog/signaler/signalforvirring.

Kursus No.12 – Team organisation og Team building – ”Clearing og optimal brug af dit klarsyn og viden”
Hvor projektlederen er stand til at fungere bedst muligt i samarbejdet med andre samt sikre, at teamet som helhed fungerer.

Kursus No.13 – Merkantilt kendskab – ”Den ny tids tankeform”
Salgs- og Markedsføringens grundlæggende principper set udfra Den ny tids tankeform såsom “væk fra den normsatte metode og hen imod nytænkning og derved øget succes”.

Klik på kursussiden her og se mere. Eller ring og spørg mig, hvad jeg kan gøre for lige netop dig!!!!

Har du et firma, der gerne vil INVESTERE I MEDARBEJDEREN? Hvilket på bundlinjen giver langt bedre arbejdsmiljø og derved resultatet.