Koncept opbygning af Alternativ Aften Skole – STILLET I BERO P.G.A TRAVLHED

Jeg kan herved tilbyde at bistå med opbygningen af en aftenskole for kursister, som søger viden om det Alternative og Spirituelle.

Assistancens omfang:Shaman Værkstedet står for at skabe grundlaget for aftenskolens etablering og assisterer i forbindelse med at tilvejebringe det ønskede resultat.

Jeg vil i første omgang præsentere et koncept for selve indholdet og undervisningens omfang. Efter accept af konceptet vil jeg bistå med at få etableret undervisningen i et samarbejde med Aften Skolens ansvarlige leder. Jeg vil levere udkast og forslag til annoncering/tekst til skolens kursus brochure, opbygning og indhold af undervisningens emner.